• Lorem ipsum

TPS Trading, gevestigd aan Egersundweg 5, 9723JM in Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

TPS Trading
Egersundweg 5
9723JM Groningen
050-7210808 

Webshops:
dakdragerexpert.nl
reistassenexpert.nl
berijfswagentotaal.eu
turtle-benelux.nl
sonniboy.nl
privacyshades.nl
travelproshop.nl
tpstrading.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

TPS Trading verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (indien ingevult bij overschrijving)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

TPS Trading verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– TPS Trading analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– TPS Trading verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

TPS Trading neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TPS Trading tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

TPS Trading bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is (maximaal 1 jaar) bewaard om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens worden door ons niet doorgespeeld naar derden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

TPS Trading verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TPS Trading blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

TPS Trading gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TPS Trading gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Onderaan de pagina vind je een overzicht met de cookies die wij gebruiken op onze website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TPS Trading en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . TPS Trading wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

TPS Trading neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. TPS Trading heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

COOKIEOVERZICHT TPS Trading

Hieronder zie je een overzicht van welke organisaties de cookies afkomstig zijn, die bij een bezoek aan de websites van TPS Trading geplaatst kunnen worden, samen met de functie van de cookie. Ook vind je in dit overzicht hoe lang de cookies bewaard blijven. TPS Trading streeft er naar om onderstaand overzicht zo actueel mogelijk te houden. Voor de cookies van derden geldt dat deze derde partij de inhoud van de cookie bepaalt, evenals hoe lang de cookie opgeslagen wordt. Wij verwijzen je voor meer informatie over deze cookies naar het privacybeleid van de betreffende derde partij.

FUNCTIONELE COOKIES

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
TPS Trading plaatst een aantal functionele cookies. Deze worden gebruikt zodat je gebruik van de website eenvoudiger wordt. Je kunt hierbij denken aan het bewaren van aankopen in jouw winkelwagen of de inloggegevens tijdens je bezoek. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.

TRACKING COOKIES VOOR RELEVANTE INHOUD

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NIET GECLASSIFICEERD COOKIES VOOR RELEVANTE INHOUD

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

SOCIAL MEDIA-BUTTONS

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Wil je TPS Trading volgen op een social media platform? Dat kan! Onderin de website staan buttons naar sociale media platforms. Als je klikt op één van de buttons wordt er een cookie geplaatst. Omdat de cookies door social media worden geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies. Bekijk je een video op YouTube die op één van onze websites staat? Dan wordt er ook een cookie geplaatst.

Door wie geplaatst?
De sociale media buttons die je op onze website vindt plaatsen pas een cookie op het moment dat je op de button klikt. Facebook bijvoorbeeld plaatst een cookie op het moment dat je op de button ‘Vind ik leuk’ klikt, onder andere om te bepalen of je al ingelogd bent. Omdat de cookies door de netwerken worden geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies. Als je op één van de social media-buttons klikt, wordt er een aantal cookies geplaatst. Welke cookies dit zijn en hoe lang ze bewaard blijven, hangt af van de keuzes van de sociale netwerken. TPS Trading heeft hier geen invloed op.
Met wie gedeeld?
Jouw anonieme gegevens over jouw gedrag op onze websites kunnen met deze partijen worden gedeeld, omdat wij op diverse pagina’s buttons van deze partijen in onze websites hebben geïmplementeerd. Het is voor TPS Trading niet mogelijk deze gegevens naar jou persoonlijk te herleiden. Als je wilt weten welke gegevens deze partijen over jou verwerkt dan adviseert TPS Trading je de privacy statements van deze partijen te raadplegen. Deze partijen zijn aan te merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

MEER WETEN?

http://www.facebook.com/help/cookies
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://twitter.com/privacy

WAT ZIJN COOKIES EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT DOOR TPS Trading?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer je de websites van TPS Trading bezoekt. Door de informatie in dit bestand word je de volgende keer weer als bezoeker herkend op onze websites.

VERGROTEN VAN GEBRUIKSGEMAK DOOR FUNCTIONELE COOKIES

Functionele cookies zorgen voor meer gebruiksvriendelijke websites en mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen we er onder meer voor dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren bij een bezoek aan onze websites.

VERBETEREN VAN DE WEBSITE DOOR ANALYTISCHE COOKIES

Analytische cookies worden gebruikt om onze websites te verbeteren op basis van het gedrag van onze bezoekers. Met de verkregen informatie kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de websites veel bekeken worden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat deze onderdelen ook eenvoudig te vinden zijn. Sommige analytische cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Andere analytische cookies mogen we pas plaatsen nadat je toestemming heeft gegeven.

RELEVANTE INHOUD EN AANBIEDINGEN OP WEBSITES DOOR TRACKING COOKIES

We gebruiken tracking cookies om de inhoud van de websites van TPS Trading voor je persoonlijker en relevanter te maken. Met deze cookies tonen wij ook relevante en gepersonaliseerde advertenties op andere websites, op basis van jouw surfgedrag op onze websites. Door deze cookies sluiten de advertenties beter aan op jouw interesses en voorkeuren.

WELKE FUNCTIES HEBBEN DE COOKIES DIE TPS Trading GEBRUIKT?

FUNCTIONELE COOKIES VOOR GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst en gebruiken we zodat jouw gebruik van de websites van TPS Trading eenvoudiger wordt. Je kunt hierbij denken aan het bewaren van aankopen in jouw winkelwagen of de inloggegevens tijdens jouw bezoek.

ANALYTISCHE COOKIES VOOR INZICHT IN BEZOEKERSGEDRAG

Sommige analytische cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Andere analytische cookies mogen we pas plaatsen nadat je toestemming heeft gegeven. We gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites. Dit zorgt ervoor dat we onze websites kunnen aanpassen en verbeteren. Zo kunnen we verschillende ontwerpen van een website testen om het gebruik voor jou eenvoudiger te maken. De gegevens die volgen uit de analyse worden niet met derden gedeeld.

TRACKING COOKIES VOOR RELEVANTE INHOUD

Tracking cookies mogen pas geplaatst worden nadat je toestemming heeft gegeven en gebruiken we om de inhoud van de websites van TPS Trading aan te passen aan jouw voorkeur. Dit baseren we bijvoorbeeld op de pagina’s die je op onze websites heeft bezocht, maar ook op de producten die je hebt bekeken.

TRACKING COOKIES VOOR ADVERTENTIES

Ook gebruiken we tracking cookies zodat je op andere websites relevante en gepersonaliseerde advertenties ziet, op basis van jouw surfgedrag op de websites van TPS Trading. Zo wordt voorkomen dat je steeds dezelfde advertenties te zien krijgt.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

De teksten van onze websites kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor deze cookieverklaring. Om deze reden adviseren wij je om deze verklaring regelmatig door te nemen voor eventuele wijzigingen.

COOKIES UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het mogelijk om je internetbrowser zodanig in te stellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in jouw browser verwijdert, worden ze na jouw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.

ONVOORZIENE COOKIES

Het kan voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door derde partijen, die je niet terugvindt in het overzicht met cookies van

TPS Trading, gevestigd aan Egersundweg 5, 9723JM in Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

TPS Trading
Egersundweg 5
9723JM Groningen
050-7210808 

Webshops:
dakdragerexpert.nl
reistassenexpert.nl
berijfswagentotaal.eu
turtle-benelux.nl
sonniboy.nl
privacyshades.nl
travelproshop.nl
tpstrading.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

TPS Trading verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (indien ingevult bij overschrijving)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

TPS Trading verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– TPS Trading analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– TPS Trading verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

TPS Trading neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TPS Trading tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

TPS Trading bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is (maximaal 1 jaar) bewaard om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens worden door ons niet doorgespeeld naar derden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

TPS Trading verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TPS Trading blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

TPS Trading gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TPS Trading gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Onderaan de pagina vind je een overzicht met de cookies die wij gebruiken op onze website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TPS Trading en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tpstradingnl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . TPS Trading wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

TPS Trading neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. TPS Trading heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

COOKIEOVERZICHT TPS Trading

Hieronder zie je een overzicht van welke organisaties de cookies afkomstig zijn, die bij een bezoek aan de websites van TPS Trading geplaatst kunnen worden, samen met de functie van de cookie. Ook vind je in dit overzicht hoe lang de cookies bewaard blijven. TPS Trading streeft er naar om onderstaand overzicht zo actueel mogelijk te houden. Voor de cookies van derden geldt dat deze derde partij de inhoud van de cookie bepaalt, evenals hoe lang de cookie opgeslagen wordt. Wij verwijzen je voor meer informatie over deze cookies naar het privacybeleid van de betreffende derde partij.

FUNCTIONELE COOKIES

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
TPS Trading plaatst een aantal functionele cookies. Deze worden gebruikt zodat je gebruik van de website eenvoudiger wordt. Je kunt hierbij denken aan het bewaren van aankopen in jouw winkelwagen of de inloggegevens tijdens je bezoek. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.

TRACKING COOKIES VOOR RELEVANTE INHOUD

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NIET GECLASSIFICEERD COOKIES VOOR RELEVANTE INHOUD

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

SOCIAL MEDIA-BUTTONS

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Wil je TPS Trading volgen op een social media platform? Dat kan! Onderin de website staan buttons naar sociale media platforms. Als je klikt op één van de buttons wordt er een cookie geplaatst. Omdat de cookies door social media worden geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies. Bekijk je een video op YouTube die op één van onze websites staat? Dan wordt er ook een cookie geplaatst.

Door wie geplaatst?
De sociale media buttons die je op onze website vindt plaatsen pas een cookie op het moment dat je op de button klikt. Facebook bijvoorbeeld plaatst een cookie op het moment dat je op de button ‘Vind ik leuk’ klikt, onder andere om te bepalen of je al ingelogd bent. Omdat de cookies door de netwerken worden geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies. Als je op één van de social media-buttons klikt, wordt er een aantal cookies geplaatst. Welke cookies dit zijn en hoe lang ze bewaard blijven, hangt af van de keuzes van de sociale netwerken. TPS Trading heeft hier geen invloed op.
Met wie gedeeld?
Jouw anonieme gegevens over jouw gedrag op onze websites kunnen met deze partijen worden gedeeld, omdat wij op diverse pagina’s buttons van deze partijen in onze websites hebben geïmplementeerd. Het is voor TPS Trading niet mogelijk deze gegevens naar jou persoonlijk te herleiden. Als je wilt weten welke gegevens deze partijen over jou verwerkt dan adviseert TPS Trading je de privacy statements van deze partijen te raadplegen. Deze partijen zijn aan te merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

MEER WETEN?

http://www.facebook.com/help/cookies
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://twitter.com/privacy

WAT ZIJN COOKIES EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT DOOR TPS Trading?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer je de websites van TPS Trading bezoekt. Door de informatie in dit bestand word je de volgende keer weer als bezoeker herkend op onze websites.

VERGROTEN VAN GEBRUIKSGEMAK DOOR FUNCTIONELE COOKIES

Functionele cookies zorgen voor meer gebruiksvriendelijke websites en mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen we er onder meer voor dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren bij een bezoek aan onze websites.

VERBETEREN VAN DE WEBSITE DOOR ANALYTISCHE COOKIES

Analytische cookies worden gebruikt om onze websites te verbeteren op basis van het gedrag van onze bezoekers. Met de verkregen informatie kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de websites veel bekeken worden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat deze onderdelen ook eenvoudig te vinden zijn. Sommige analytische cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Andere analytische cookies mogen we pas plaatsen nadat je toestemming heeft gegeven.

RELEVANTE INHOUD EN AANBIEDINGEN OP WEBSITES DOOR TRACKING COOKIES

We gebruiken tracking cookies om de inhoud van de websites van TPS Trading voor je persoonlijker en relevanter te maken. Met deze cookies tonen wij ook relevante en gepersonaliseerde advertenties op andere websites, op basis van jouw surfgedrag op onze websites. Door deze cookies sluiten de advertenties beter aan op jouw interesses en voorkeuren.

WELKE FUNCTIES HEBBEN DE COOKIES DIE TPS Trading GEBRUIKT?

FUNCTIONELE COOKIES VOOR GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst en gebruiken we zodat jouw gebruik van de websites van TPS Trading eenvoudiger wordt. Je kunt hierbij denken aan het bewaren van aankopen in jouw winkelwagen of de inloggegevens tijdens jouw bezoek.

ANALYTISCHE COOKIES VOOR INZICHT IN BEZOEKERSGEDRAG

Sommige analytische cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Andere analytische cookies mogen we pas plaatsen nadat je toestemming heeft gegeven. We gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites. Dit zorgt ervoor dat we onze websites kunnen aanpassen en verbeteren. Zo kunnen we verschillende ontwerpen van een website testen om het gebruik voor jou eenvoudiger te maken. De gegevens die volgen uit de analyse worden niet met derden gedeeld.

TRACKING COOKIES VOOR RELEVANTE INHOUD

Tracking cookies mogen pas geplaatst worden nadat je toestemming heeft gegeven en gebruiken we om de inhoud van de websites van TPS Trading aan te passen aan jouw voorkeur. Dit baseren we bijvoorbeeld op de pagina’s die je op onze websites heeft bezocht, maar ook op de producten die je hebt bekeken.

TRACKING COOKIES VOOR ADVERTENTIES

Ook gebruiken we tracking cookies zodat je op andere websites relevante en gepersonaliseerde advertenties ziet, op basis van jouw surfgedrag op de websites van TPS Trading. Zo wordt voorkomen dat je steeds dezelfde advertenties te zien krijgt.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

De teksten van onze websites kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor deze cookieverklaring. Om deze reden adviseren wij je om deze verklaring regelmatig door te nemen voor eventuele wijzigingen.

COOKIES UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het mogelijk om je internetbrowser zodanig in te stellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in jouw browser verwijdert, worden ze na jouw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.

ONVOORZIENE COOKIES

Het kan voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door derde partijen, die je niet terugvindt in het overzicht met cookies van

TPS Trading, gevestigd aan Egersundweg 5, 9723JM in Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

TPS Trading
Egersundweg 5
9723JM Groningen
050-7210808 

Webshops:
dakdragerexpert.nl
reistassenexpert.nl
berijfswagentotaal.eu
turtle-benelux.nl
sonniboy.nl
privacyshades.nl
travelproshop.nl
tpstrading.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

TPS Trading verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (indien ingevult bij overschrijving)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

TPS Trading verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– TPS Trading analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– TPS Trading verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

TPS Trading neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TPS Trading tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

TPS Trading bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is (maximaal 1 jaar) bewaard om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens worden door ons niet doorgespeeld naar derden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

TPS Trading verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TPS Trading blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

TPS Trading gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TPS Trading gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Onderaan de pagina vind je een overzicht met de cookies die wij gebruiken op onze website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TPS Trading en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . TPS Trading wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

TPS Trading neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. TPS Trading heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

COOKIEOVERZICHT TPS Trading

Hieronder zie je een overzicht van welke organisaties de cookies afkomstig zijn, die bij een bezoek aan de websites van TPS Trading geplaatst kunnen worden, samen met de functie van de cookie. Ook vind je in dit overzicht hoe lang de cookies bewaard blijven. TPS Trading streeft er naar om onderstaand overzicht zo actueel mogelijk te houden. Voor de cookies van derden geldt dat deze derde partij de inhoud van de cookie bepaalt, evenals hoe lang de cookie opgeslagen wordt. Wij verwijzen je voor meer informatie over deze cookies naar het privacybeleid van de betreffende derde partij.

FUNCTIONELE COOKIES

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
TPS Trading plaatst een aantal functionele cookies. Deze worden gebruikt zodat je gebruik van de website eenvoudiger wordt. Je kunt hierbij denken aan het bewaren van aankopen in jouw winkelwagen of de inloggegevens tijdens je bezoek. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.

TRACKING COOKIES VOOR RELEVANTE INHOUD

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NIET GECLASSIFICEERD COOKIES VOOR RELEVANTE INHOUD

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

SOCIAL MEDIA-BUTTONS

Waarvoor worden deze cookies gebruikt en hoe lang worden ze bewaard?
Wil je TPS Trading volgen op een social media platform? Dat kan! Onderin de website staan buttons naar sociale media platforms. Als je klikt op één van de buttons wordt er een cookie geplaatst. Omdat de cookies door social media worden geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies. Bekijk je een video op YouTube die op één van onze websites staat? Dan wordt er ook een cookie geplaatst.

Door wie geplaatst?
De sociale media buttons die je op onze website vindt plaatsen pas een cookie op het moment dat je op de button klikt. Facebook bijvoorbeeld plaatst een cookie op het moment dat je op de button ‘Vind ik leuk’ klikt, onder andere om te bepalen of je al ingelogd bent. Omdat de cookies door de netwerken worden geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies. Als je op één van de social media-buttons klikt, wordt er een aantal cookies geplaatst. Welke cookies dit zijn en hoe lang ze bewaard blijven, hangt af van de keuzes van de sociale netwerken. TPS Trading heeft hier geen invloed op.
Met wie gedeeld?
Jouw anonieme gegevens over jouw gedrag op onze websites kunnen met deze partijen worden gedeeld, omdat wij op diverse pagina’s buttons van deze partijen in onze websites hebben geïmplementeerd. Het is voor TPS Trading niet mogelijk deze gegevens naar jou persoonlijk te herleiden. Als je wilt weten welke gegevens deze partijen over jou verwerkt dan adviseert TPS Trading je de privacy statements van deze partijen te raadplegen. Deze partijen zijn aan te merken als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

MEER WETEN?

http://www.facebook.com/help/cookies
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://twitter.com/privacy

WAT ZIJN COOKIES EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT DOOR TPS Trading?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer je de websites van TPS Trading bezoekt. Door de informatie in dit bestand word je de volgende keer weer als bezoeker herkend op onze websites.

VERGROTEN VAN GEBRUIKSGEMAK DOOR FUNCTIONELE COOKIES

Functionele cookies zorgen voor meer gebruiksvriendelijke websites en mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen we er onder meer voor dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren bij een bezoek aan onze websites.

VERBETEREN VAN DE WEBSITE DOOR ANALYTISCHE COOKIES

Analytische cookies worden gebruikt om onze websites te verbeteren op basis van het gedrag van onze bezoekers. Met de verkregen informatie kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de websites veel bekeken worden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat deze onderdelen ook eenvoudig te vinden zijn. Sommige analytische cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Andere analytische cookies mogen we pas plaatsen nadat je toestemming heeft gegeven.

RELEVANTE INHOUD EN AANBIEDINGEN OP WEBSITES DOOR TRACKING COOKIES

We gebruiken tracking cookies om de inhoud van de websites van TPS Trading voor je persoonlijker en relevanter te maken. Met deze cookies tonen wij ook relevante en gepersonaliseerde advertenties op andere websites, op basis van jouw surfgedrag op onze websites. Door deze cookies sluiten de advertenties beter aan op jouw interesses en voorkeuren.

WELKE FUNCTIES HEBBEN DE COOKIES DIE TPS Trading GEBRUIKT?

FUNCTIONELE COOKIES VOOR GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

Functionele cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst en gebruiken we zodat jouw gebruik van de websites van TPS Trading eenvoudiger wordt. Je kunt hierbij denken aan het bewaren van aankopen in jouw winkelwagen of de inloggegevens tijdens jouw bezoek.

ANALYTISCHE COOKIES VOOR INZICHT IN BEZOEKERSGEDRAG

Sommige analytische cookies mogen zonder jouw toestemming worden geplaatst. Andere analytische cookies mogen we pas plaatsen nadat je toestemming heeft gegeven. We gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites. Dit zorgt ervoor dat we onze websites kunnen aanpassen en verbeteren. Zo kunnen we verschillende ontwerpen van een website testen om het gebruik voor jou eenvoudiger te maken. De gegevens die volgen uit de analyse worden niet met derden gedeeld.

TRACKING COOKIES VOOR RELEVANTE INHOUD

Tracking cookies mogen pas geplaatst worden nadat je toestemming heeft gegeven en gebruiken we om de inhoud van de websites van TPS Trading aan te passen aan jouw voorkeur. Dit baseren we bijvoorbeeld op de pagina’s die je op onze websites heeft bezocht, maar ook op de producten die je hebt bekeken.

TRACKING COOKIES VOOR ADVERTENTIES

Ook gebruiken we tracking cookies zodat je op andere websites relevante en gepersonaliseerde advertenties ziet, op basis van jouw surfgedrag op de websites van TPS Trading. Zo wordt voorkomen dat je steeds dezelfde advertenties te zien krijgt.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

De teksten van onze websites kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor deze cookieverklaring. Om deze reden adviseren wij je om deze verklaring regelmatig door te nemen voor eventuele wijzigingen.

COOKIES UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het mogelijk om je internetbrowser zodanig in te stellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in jouw browser verwijdert, worden ze na jouw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze websites.

ONVOORZIENE COOKIES

Het kan voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door derde partijen, die je niet terugvindt in het overzicht met cookies van TPS Trading. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten, zoals een video die op YouTube is opgeslagen, maar in onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Kom je op onze websites onvoorziene cookies tegen, die je niet kunt terugvinden in het overzicht met bekende cookies? Laat het ons weten!

. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten, zoals een video die op YouTube is opgeslagen, maar in onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Kom je op onze websites onvoorziene cookies tegen, die je niet kunt terugvinden in het overzicht met bekende cookies? Laat het ons weten!

. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten, zoals een video die op YouTube is opgeslagen, maar in onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Kom je op onze websites onvoorziene cookies tegen, die je niet kunt terugvinden in het overzicht met bekende cookies? Laat het ons weten!